fbpx

MarLog gjennomførte i desember en servicejobb på Yokohama fendere på et verft i Haugesund. Servicejobben avdekket kritiske feil på fendrenes sikkerhetsventiler. Disse ble reparert og kundens fendre vil igjen fungere som de skal ved fortøyning av større fartøy de neste årene.  

Kunden stilte krav om service

Verftet i Haugesund skal fortøye en stor lekter for en av sine kunder i 2023. Kunden ønsket å benytte Yokohama-fendere under operasjonen, og stilte krav om gjennomført service på disse.

MarLog, med sin erfaring og kompetanse på fendre fikk i oppdrag å utføre fenderservicen.

 

Et viktig sikkerhetstiltak

Formålet med en fenderservice er å sjekke at fenderen ikke har ytre skader og at de er i stand til å absorbere press fra tunge fartøy når de fortøyes

-Ikke alle er klar over at fendre bør gjennomgå service hvert 2-3 år, og at dette er et krav fra produsentene sier Kaj Sindre Steinbru, Salgskoordinator hos MarLog.

Det er viktig at fendrenes sikkerhetsventiler kalibreres for å sikre at de ikke står fast og svikter. Dette kan føre til at fendrene eksploderer under operasjoner, og skaper farlige situasjoner.  At kunder tar dette alvorlig, er viktig sier Steinbru.

 

MarLog utfører fenderservice på lokasjon i Haugesund

 

Fenderservice krever spesialutstyr og kompetanse.

For å utføre sjekk av fendrene reiste MarLog-teamet til verftet i Haugesund. Her ble fire store fendre demontert, tappet for luft, og sikkerhetsventilene ble fjernet. I tillegg ble bolter og kjetting sjekket for feil og mangler.

Å utføre service på sikkerhetsventiler krever spesialutstyr. Derfor fraktes sikkerhetsventilene til Stavanger for en grundig sjekk.
I dette tilfellet ble det oppdaget at to av sikkerhetsventilene ikke fungerte. De slapp ikke ut luften ved 1,75 bar, som er kravet for denne type fender. Ventilene måtte derfor smøres opp og kalibreres på nytt.

 

Når sikkerhetsventilene var tilbake på plass ble fendrene igjen fylt med luft og montert på plass. Hele operasjonen ble grundig dokumentert i henhold til dokumentasjonskravene fra kunden.

 

Vil du vite mer om eller ha utført service på dine fendre? Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg.