fbpx

Bærekraft hos MarLog

Vi lever av og for havet. Det er selve livsgrunnlaget for selskapet vårt, og den aller viktigste ressursen vi har på jorden. Dette vet vi, og derfor jobber vi hver eneste dag for å unngå negativ påvirkning på det. Like viktig som havet er også folkene rundt oss.

MarLog er en liten organisasjon med begrensede midler. Allikevel kan til og med vi, med små og store grep, utgjøre en forskjell for folk og miljø rundt oss.

Dette er et ansvar og forpliktelse vi anerkjenner. Vi jobber derfor hver dag for å gjøre ting litt bedre, legge igjen et litt mindre fotavtrykk, og sørge for at arbeidere og leverandører jobber litt tryggere.  

Vi vet at dersom vi som selskap, næring og lokalmiljø ikke lykkes med bærekraftsarbeidet vårt, finnes det en reell risiko for at vi til slutt forsvinner. For å drive verdiskapning på og ved havet, er vi avhengige av at det er liv i havet, stabile værforhold, arbeidere som ønsker å jobbe i næringen og holder seg friske, samt mye mer. I MarLog jobber vi derfor etter målsetninger som er forankret i FN’s bærekraftsmål. 

 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

For oss er det svært viktig å fremme bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid, ikke bare i vår egen virksomhet, men også i hele vår verdikjede. Vi jobber derfor tett med våre viktige leverandører, og har jevnlig oppfølging som sørger for at vi sammen kan legge grunnlaget for å nå disse målene. Flere av våre produkter blir produsert utenfor Europa, og vi har der særlig fokus på at personer som er involvert i vår verdikjede har anstendige lønninger, gode arbeidsforhold, varslingsmulighet, og organisasjonsfrihet. Vi oppfordrer til dialog rundt disse problemstillingene, og ønsker å bidra til forbedring, men på lokalsamfunnets premisser. 

    Mål 14: Livet i havet 

    Uten havet ville det ikke vært noen MarLog. Hele vårt forretningsgrunnlag er tuftet på maritim verdiskapning, og derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere vår påvirkning på havet. Vi utfører mange ulike tiltak, hvor et av de viktigste er å forhindre at våre produkter ender opp som forsøpling på havet. Dette oppnår vi ved å levere produkter med lang levetid og lite brekkasje, samtidig som vi følger våre kunder tett for å sørge for godt vedlikehold. Vi er bevisste når vi opererer i sjønære områder, og har absolutt 0 som mål for forsøpling fra vårt eget arbeid. Det handler ganske enkelt om kultur. Utover dette er det viktig for oss å bidra til opprydding av eksisterende forsøpling. 

      Støtte til initiativer 

      Til tross for at vi jobber hver dag for å minimere vårt selskaps, og næringens, påvirkning på ytre miljø, er det dessverre mye skade som allerede har skjedd. For å rette dette, er vi derfor stolt støttespiller til organisasjonen In the Same Boat. Året rundt seiler ITSB langs den norske kystlinjen for å plukke opp, samle inn og håndtere strandsøppel. Dette gjør de ved hjelp av frivillige som har stått på over lengre tid, moderne verktøy, erfaring og gode støttespillere. ITSB er også en svært viktig bidragsyter i kunnskaps- og kulturbyggene arbeid ut i lokalmiljøene, samtidig som de involverer seg for å få satt strandrydding og avfallsproblematikk på den politiske dagsorden.