fbpx

Sett sikkerhet i front med MarLog på NorShipping 2023

News & Updates

Service på Yokohama-fendere avdekket feil på sikkerhetsventiler.

Service på Yokohama-fendere avdekket feil på sikkerhetsventiler.

MarLog gjennomførte i desember en servicejobb på Yokohama fendere på et verft i Haugesund. Servicejobben avdekket kritiske feil på fendrenes sikkerhetsventiler. Disse ble reparert og kundens fendre vil igjen fungere som de skal ved fortøyning av større fartøy de neste årene.