fbpx

Bæredygtighed hos MarLog

Vi lever af og for havet. Det udgør grundlaget for vores virksomhed og er den mest værdifulde ressource på jorden. Det er noget vi ved og derfor arbejder vi hver eneste dag for at undgå negativ påvirkning af det. Lige så vigtigt som havet er, er også menneskerne omkring os.

MarLog er en lille organisation med begrænsede ressourcer. Alligevel kan selv vi, med små og store tiltag, gøre en forskel for mennesker og miljø omkring os. Det er et ansvar og en forpligtelse vi anerkender, og vi arbejder derfor hver dag for at gøre tingene lidt bedre, efterlade et lidt mindre miljøaftryk og sikre, at medarbejdere og leverandører arbejder lidt mere sikkert.

Vi ved, at hvis vi som virksomhed, industri og lokalsamfund ikke lykkes med vores bæredygtighedsarbejde, er der en reel risiko for, at vi til sidst forsvinder. For at skabe værdi ved havet, er vi afhængige af, at der er liv i havet, stabile vejrforhold, medarbejdere som gerne vil arbejde i branchen og forblive sunde, samt meget mere. Hos MarLog arbejder vi derfor efter mål, der er forankret i FNs bæredygtighedsmål.

Mål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

For os er det meget vigtigt at fremme bæredygtig økonomisk vækst og anstændigt arbejde, ikke kun i vores egen virksomhed, men også i hele vores værdikæde. Vi samarbejder derfor tæt med vores vigtige leverandører og har regelmæssig opfølgning for at sikre, at vi sammen kan lægge grundlaget for at nå disse mål. Flere af vores produkter produceres udenfor Europa, og vores fokus der er især på, at personer, der er involveret i vores værdikæde, har anstændige lønninger, gode arbejdsforhold, varslingsmuligheder og organisationsfrihed. Vi opfordrer til dialog omkring disse spørgsmål og ønsker at bidrage til forbedringer, men på lokalsamfundets præmisser.

    Mål 14: Livet i havet 

    Uden havet ville der ikke have været nogen MarLog. Hele vores forretningsgrundlag bunder i maritim værdiskabelse, og vi arbejder derfor kontinuerligt med at reducere vores påvirkning på havet. Vi gennemfører mange forskellige tiltag, hvoraf et af de vigtigste er at forhindre, at vores produkter ender som forurening i havet. Det opnår vi ved at levere produkter med lang levetid og minimal risiko for brud, samtidig med at vi følger vores kunder tæt for at sikre god vedligeholdelse. Vi er opmærksomme, når vi opererer i kystnære områder og har mål om absolut nul forurenende affald fra vores eget arbejde. Helt enkelt, så handler det om kultur. Det er også vigtigt for os at være en del af oprydning af eksisterende forurening.

      Støtte til initiativer

      Selv om vi hver dag arbejder for at minimere vores virksomheds og branchens påvirkning på det ydre miljø, er der desværre allerede sket meget skade. For at rette op på det, støtter vi stolt organisationen In the Same Boat. ITSB sejler op og ned langs den norske kystlinje året rundt, for at indsamle og håndtere strandaffald. Det gør de med hjælp fra frivillige, moderne værktøjer, erfaring og gode støttespillere. ITSB er også en vigtig bidragyder til opbygning af viden og kultur i lokalsamfundene samtidig med, at de engagerer sig for at sætte strandoprydning og affaldsproblematik på den politisk dagsorden.