fbpx

Faste gummi-fendere

Denne type fendere spænder vidt og bruges typisk som fenderværk langs kajer samt som fast fenderværk på skibsskroget. De forskellige faste fenderløsninger har forskellige egenskaber og omkostningsrammer. Faste gummi-fendere er designet til permanent montering ved større og mindre kajer, terminaler, skib og platforme. Fælles for alle løsninger er, at de er enkle strukturer med lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov. MarLog tilbyder salg af faste fenderløsninger til alle typer fartøjer og til udrustning af kajer og terminaler.

D-fendere

Den mest anvendte faste skibsfender. Enkel både i opbygning og montering, og leveres i mange forskellige størrelser. Fenderne laves i faste længder og dimensioner som tilpasses til dit behov. Kan også bruges som kajfenderværk ved anløb af mindre fartøjer.

Arch-fendere

Også kendt som V-fendere. Anvendes som kraftigt kajfenderværk med lav reaktionskraft og høj energiabsorption, og findes i mange forskellige størrelser. Bruger kontaktflade med gummi, og der er også mulighed for at udstyre den med større frontplader som kontaktpunkt.

Koniske fendere

Det ypperste inden for kajfendersystemer. Den ideelle løsning for havne og terminaler med anløb af store skibe under alle vejrforhold, da de har ekstreme defleksionsegenskaber og kan håndtere påvirkninger selv under ugunstige belastningsvinkler. Bruges sammen med store frontpaneler, der giver en stor og jævn belastningsfordeling. Produceres efter specifikation.

Hvad er en fast gummi-fender?

I modsætning til den luftfyldte skibsfender, er en fast fender opbygget af massiv gummi, og har derfor intet indvendigt lufttryk. Fenderne er enten støbte eller ekstruderede og vil typisk blive boltet fast til en kajlinje eller skibsside. Fast fenderværk er ideelt, hvis du har et permanent behov for beskyttelse og ikke har brug for de ekstreme defleksionsegenskaber, som en luftfyldt gummi-fender har.

D-fendere kan typisk bruges om bord på stort set alle typer fartøjer, som fx offshore-fartøjer, fragtskibe, slæbebåde, arbejdsbåde, fiskerbåde, krydstogtskibe og lignende. Vores forskellige løsninger for kajfenderløsninger kan anvendes i alle havne, kajer, baser og terminaler.

10 overvejelser du bør gøre før du vælger fenderløsninger

Kontakt os

Kontakt os for besigtigelse og mere information om fenderservice, der er tilpasset dit behov. Vi tilbyder professionel service og sikrer at dine fenderløsninger bevarer deres pålidelighed og effektivitet.

Service af fendere

Vi forstår vigtigheden af at bevare optimal ydelse og sikkerhed for dine fendere.

Luftfyldte skibsfendere

Disse fendere kaldes også ofte Yokohama-fendere.

Udlejning af skibsfendere

Du har mulighed for at leje forskellige typer fendere til brug om bord på skibe og rig platforme eller ved kajer og værfter.

Faste gummi-fendere

Denne type fendere spænder vidt og bruges typisk som fenderværk langs kajer samt som fast fenderværk på skibsskroget.

Sling-fendere uden dæk og kæder

I modsætning til almindelige luftfyldte fendere, kan vi levere tilsvarende fendere, men uden dæk og kæder.