fbpx

REAL Anti-Skli Produkter

Markører for trygg rømningsvei

Safe Escape ble utviklet etter behov fra offshore-industrien

REAL Safe Escape er et nytt og prisvinnende produkt for å effektivt leide til trygg rømningsvei i bransjer som offshore, industri og maritimt. Profilene oppfyller kravene i MED-direktivet som sikrer lav fare ved brann.

Offshore-industrien ønsket en alternativ til å jevnlig måtte male rømningsveier, og derfor ble løsningen vår utviklet. Tidligere måtte markeringene males på for å markere rømningsveier. Dette har vist seg å være et en lite effektiv metode med høy vedlikeholdskostnad. Malte markeringer er ikke sikre, da deres synlighet hurtig reduseres. Derfor må disse males jevnlig.

I konkurranse med 1800 selskaper på verdensbasis ble REAL Safe Escape Markers valgt som vinner i Offshore-kategorien. Produktet ble valgt fordi det reduserer totalkostnad med minst 65% og øker sikkerheten ombord.

Økt grad av sikkerhet med sklisikring

  • Vi garanterer at vår løsning varer i 10 år.
  • Den er rask og enkel å montere
  • Standard profiler måler 1200 x 100 x 3,5 mm.
  • De kan også leveres i tilpassede størrelser og farger.
  • De kan leveres med eller uten piler.

Best innovation and cost saving product Offshore 2017

Reak Safety was awarded Scale-Up Denmark’s Winner in Offshore 2017 title due to being the best in the category. The innovative product presented was the Real Safe Escape Route profile.

Oppdriftsprodukter

Skipsfendere

LED-lanterner

MudMats

Gitterrister

Sklisikring