fbpx

I følge Norsk Industri, har det i 2019 vært 5561 sykefraværsdager relatert til arbeids-ulykker blant deres medlemsbedrifter i 2019. Dette er ulykker av varierende alvorlighetsgrad, men man regner med at ca. en tredjedel av alle ulykkene er tilknyttet fall, snubling eller skliing. Majoriteten av disse ulykkene kunne antakeligvis vært unngått med effektiv sklisikring av arbeidsplassen.

LTI (eng. lost time injury – no. tapt tid til skade) er et viktig måleparameter for både å måle sikkerheten til arbeidstakere, men også optimalisering av selskapets lønnsomhet. NHO fastslo i 2015 at en ukes sykefravær koster arbeidsgiver i snitt 14 900,- i ekstrakostnader, dvs. at kostnader som lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring kommer i tillegg. Arbeidsgiver er pliktet til å dekke slike kostnader i de første 16 dagene ved langtidssykemelding. Med andre ord representerer sykefravær store kostnader, og videre kan sikringstiltak på arbeidsplassen være svært kostnadsbesparende. Utover dette, vil slike tiltak også sørge for et bedre arbeidsmiljø og at arbeidstakerne føler seg tryggere i hverdagen.

Trapper er et av områdene hvor det oftest oppstår ulykker. Man kan gjerne anta at det er knyttet størst risiko til kanten på trappen og mangel på friksjon her. Vi anbefaler derfor alltid å montere trappenese (innendørs) eller en sklisikker profil (utendørs) i alle trappetrinn. Dette vil til enhver tid sikre optimal friksjon og forhindre skliulykker, samtidig som man ved å markere med kontrastfarge, tydelig gir signal om at her må man være observant. I trappetrinn med større eller mindre dybde enn hva som er vanlig, vil det også være viktig å tydelig markere kanten på trappetrinnet.

Et svært effektivt tiltak for å redusere risiko for ulykker og skade i trapp, er å sikre at alle brukere holder seg fast i rekkverket langs trappen. For å gjøre brukerne ekstra oppmerksomme på dette, vil det være fornuftig at eksempelvis øverste og nederste trinn i en trapp er tydelig merket med beskjeder som «USE HANDRAIL», «BRUK REKKVERKET», «HOLD DEG FAST». Disse beskjedene bør da være markert med kontrastfarger.

Dersom arbeidsstedet ligger utendørs, og er eksponert for vann, is, snø eller andre væsker, er det også en betydelig økt risiko for glatte overflater. Selv en rett overflate kan bli glatt, og vi anbefaler derfor sklisikring på alle utsatte overflater. En anti skli-profil i kontrastfarge vil også ofte påvirke til at det ikke blir satt objekter på gangveien, og sikkerheten økes ytterligere. For sikring av gangvei kan det monteres plater, mindre striper eller spesiallagde rister i armert glassfiber, alle med anti skli-egenskaper. Plater og striper kan også ha eksempelvis tekst eller piler for å signalisere eller på annen måte gjøre oppmerksom.

For industri-bedrifter, håndverkere, sjøfolk og andre er også stiger og leidere et svært stort risikoelement. Her anbefaler vi i alle tilfeller at absolutt alle stiger sikres med sklisikre profil. Slike profiler finnes i mange farger og fasonger, og man vil i alle tilfeller finne en profil som passer sin stigetype.

MarLog AS leverer et utvalg av sklisikrings- og sikkerhetsprodukter for bruk på alle ulike typer arbeidsplasser, slik som fabrikker, skoler, kontorer, butikker, annen industri, skip etc. Alle våre produkter er enkle å montere på alle overflater, og i de fleste tilfeller kan man gjøre det uten hjelp fra håndverkere/ekstern bistand. Se mer om våre ulike produkter her. Vi holder til i Stavanger, Rogaland, men driver virksomhet ut mot hele Norge. Ønsker du mer informasjon om sklisikring og/eller befaring? Finn vår kontaktinformasjon på kontakt-siden.

 

 

Kilder:

Norsk Industri 6/5/20: https://www.hms.norskindustri.no/skade_rapportEng.cfm?rapportID=10060&aret=2019

NHO 6/5/20: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/sykefravar_og_permisjoner/sykefravar-statistikk/artikler/kostnader-fravar/