fbpx

Det er få som har jobbet lenger på Dusavik Base enn Skipper/CEO hos MarLog AS, Magne Grønnestad. Siden 1980 har han jobbet i forskjellige bedrifter på basen, og blitt kjent som en sosial, svært utadgående skikkelse som heller ikke er redd for å si hva han mener. Etter 40 års tjeneste på en base som har hatt stor betydning for olje- og offshorebransjen, er Magne blitt en kjent person for mange.

Avisutklipp fra 1980 hvor Magne meldte seg frivillig til å kjøre bil til Florø for å levere 2stk borekroner til riggen «Sedco 704». Den gang var det ikke mulig å sende forsendelser på 92kg med fly til Florø.

Oppstarten på Dusavik Base ble i 1980 hos NorSea, da som medarbeider i spedisjonsavdelingen med ansvar for eksportforsendelser. Dette i en tid hvor det ikke nødvendigvis var enkelt å besørge logistikk for en oljenæring i full blomst. I 1980 ble Magne forfremmet til avdelingsleder. Samme år besluttet NorSea å selge spedisjons- og skipsagentavdelingen. Dermed ble S.L.A. Spedisjon etablert, som et datterselskap av C. Middelthons Spedisjon. Magne ble tilbudt jobben som daglig leder i S.L.A. og dermed fortsatte den bratte lærekurven.

Ved spørsmål om hvordan arbeidsmetodikken har forandret seg siden den gang, mimrer han tilbake.

– Enormt mye. Kommunikasjonen begynte med meget stasjonære telefoner på kontoret og hjemme, personsøker og 15kg tung manuell «mobiltelefon» kun brukt i vakttjenesten. Skriftlig kommunikasjon måtte skje ved hjelp av skrivemaskin og telex. Alle dokumenter måtte enten leveres personlig eller sendes i posten. Det er heller ingen tvil om at det har skjedd store endringer på selve basen. Dusavik Base er den andre norske forsyningsbasen til oljebransjen, og den har vokst, utviklet, og endret seg veldig i takt med den voksende oljeindustrien. Den ble også en modell for flere av oljebasene langs kysten.

Etter mange gode år som ansatt i S.L.A., var det allikevel i 1997 på tide med forandring. Sammen med to andre partnere ble MarLog AS etablert. Magne tenker tilbake på avgjørelsen om å starte et eget selskap, og hvor stor risiko dette innebar.

– Vi hadde jo ingen garanti for at MarLog ville bli en suksess, men vi hadde troen på den nye forretningsmodellen med å tilby både maritime tjenester og maritime produkter. Dette kombinert med lang erfaring, god kompetanse, fokus på kvalitet og god serviceinnstilling gjorde at vi hadde det som skulle til at vi for å kunne lykkes. Vi bestemte oss også for at vi skulle gjøre utviklingen av ny IT-teknologi til en konkurransefordel.

Igjennom årene i Dusavik har Magne, og etter hvert også MarLog, vært involvert i en enorm mengde ulike prosjekter, med stor spennvidde. Magne og kollega/partner Geir Røyneberg, som også har vært en betydelig del av MarLogs historie, mimrer tilbake på mange spektakulære oppdrag og operasjoner.

– Vi har fått lov til å være med på utrolig mye spennende. Fra levering av nødkommunikasjonutstyr i.f.m. Ekofisk II shut down til omfattende logistikkoppdrag ifm skips-/rigganløp og offshore-operasjoner. Hele tiden nye utfordringer som vi skulle finne gode og raske løsninger på, sammen med vårt omfattende nettverk av «støttekontakter».

Det jeg tenker mest tilbake på er alle de fantastiske menneskene jeg har truffet, både blant kunder, samarbeidspartnere og kollegaer. I denne bransjen finnes det bare dyktige, hyggelige og løsningsorienterte mennesker. I samarbeid har vi levert Consider it Done! gang etter gang etter gang. Det har vært fantastisk å oppleve Team-spiriten som en opplever i hele verdikjeden i den maritime bransjen.

Dåp av Esvagt Contender i 2008
Dusavik Base ca 1980. Foto: Stavanger Byarkiv

Allikevel har det ikke alltid vært enkelt. Spesielt minnes han smellen som kom i 2016, etter at man hadde hatt rekordomsetning i 2015. Med unntak av en midlertidig bedring i 2019 er dette enda noe som man kjenner virkningene av, forsterket av Covid-19 og ny nedgang i oljeprisen. I kjent stil, blir allikevel ikke dette svartmalt.

– Men så er det alltid slik at ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Vi har vært gjennom en omfattende «makeover» hvor det er snudd mange steiner, nye ressurser har kommet på plass og vi er i ferd med å «rulle ut» MarLog 2.0. I denne versjonen skal det fokuseres på produkter, nye og eksisterende agenturer, samt stor fokus på profilering på hjemmeside og i sosiale medier. Selvsagt skal vi også fortsette med alle typer skips- og rigganløp, samt logistikk- og skaffetjenester, som i dag. Det er bare å følge med på vår nye hjemmeside, som er i kontinuerlig utvikling. Jeg ser fram til den utrolig spennende tiden vi nå går inn i og har meget god tro på både MarLog og basen. MarLog går som sagt på full fart inn i en ny epoke, noe vi håper våre eksisterende og nye kunder vil legge merke til og sette pris på. Vi forventer mye av MarLog 2.0 og gleder oss til å se utviklingen de nærmeste årene.

Når det gjelder jubilanten, så er det en ting som er helt sikkert – i 2024 er Magne Grønnestad blitt 67 år.

– Jeg regner med å være med i gamet fram til da, om jeg får lov, sier han og smiler.